AKCE & AKTUALITY

13.02.2023
Jirka Šimánek vyhrál celostátní tenisový turnaj dospělých
Ve dnech 28.1.-29.1. proběhl tenisový celostátní turnaj dospělých v Praze. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů. Mnoho hráčů z Prahy, Třince, Litoměřic, ale i pár cizinců. Jirka ho jako 3. nasazený vyhrál, blahopřejeme!
celý text
10.01.2023
Tenis dětem
Zajímá Vás tenis pro děti? Nás ano, a proto se náš tenisový klub Slavoj Litoměřice nově zapojil do projektu „Tenis dětem“
celý text
02.01.2023
Oddílový turnaj v tenisu-Silvestr 2022
Na Silvestra se uskutečnil tenisový turnaj. Fotografie naleznete ve fotogalerii.
celý text
11.10.2022
Minitenisu se daří
Velký úspěch mají litoměřičtí minitenisté, kteří se poprvé v historii probojovali až na republiku.
celý text
10.06.2020
Kurty jsou v běžném režimu
V současné době jsou kurty provozovány ve standardním režimu.
celý text
07.05.2018
Výsledky mistrovských utkání
Dnes naši starší žáci smetli SK Štětí 9:0, parádní zápas. Gratulujeme !!
celý text
10.04.2018
Vyplétání raket
Potřebujete vyplést raketu ?
celý text
28.02.2018
Turnaj mladších žáků v Ústí nad Labem
Máme tu parádní úspěch našich mladších žáků, Vojta Pokorný a Milan Kloub ovládli turnaj TK Severní Terasa v Ústí nad Labem ze dne 24.-26.2.2018. Milan Kloub ve finále porazil Vojtu Pokorného 6:1,6:3 a společně vyhráli debla. Dvě zlaté a jedna stříbrná je paráda.
celý text

 

POKYNY PRO TRENÉRSKOU ČINNOST A PRÁCI S MLÁDEŽÍ

Pravidla pro trenérskou činnost (trénování) naleznete ZDE

Práce s mládeží - dokument naleznete ZDE

 

 

                            ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY

V pondělí 18.4.2022 se zahajuje provoz na antukových dvorcích (dle pravidel Hracího řádu). S ohledem na začátek sezony je třeba po odehrané hře vynaložit zvýšenou péči úpravě kurtu. Stávající členové oddílu jsou povinni uhradit příspěvky do konce měsíce dubna (2022). Pokud tak neučiní budou odpojeni z rezervačního systému. 

Výbor TO

 

 

Příspěvky (oddílové + členské) pro sezónu 2022

 
                     
  Kategorie kategorie sezónní celodenní půlsezónní celodenní sezónní ranní půlsezónní ranní rodičovské sezónní základní (udržovací)  
  r. 2013 a mladší MINI+BABY 900+50 650+50 X X 700+100 50 + 50  
  r. 2008 - 2012 ŽÁCI 1400+50 950+50 1000+50 750+50 1200+100 50 + 50  
  r. 2004 - 2007 DOROST 1700+50 1100+50 1000+50 750+50 X 50 + 50  
  r. 1997 - 2003 STUDENTI 1950+50 1300+50 1200+50 900+50 X 50 + 50  
  r. 1957 - 2003 DOSPĚLÍ 2900+100 2000+100 1300+100 900+100 X 100 + 100  
  r. 1956 a starší DŮCHODCI 1950+50 1300+50 1300+50 900+50 X 50 + 50  
  Sponzor   8900+100 4900+100 x x X X  
                     
  Členové oddílu od kategorie žáků mají povinnost v sezoně odpracovat brigádnické hodiny (více viz Pravidla brigád).  
  Členové oddílu, kteří mají zaplacený půlsezonní příspěvek, mohou dvorce využít naposledy 30.6. resp. nejdříve 1. 7.  
  Členové oddílu, kteří mají zaplacený ranní příspěvek, mohou využívat dvorce pouze v době snížené hodinové sazby.  
  Členové "rodiče" mohou využívat dvorce pouze ke hře se svými dětmi (přednostně v době maximálně do 17. 00 h.)  
  Děti uvedené na soupiskách družstev mají zvýšené příspěvky o částku 500,-Kč (na oddílové tréninky v měsících 05-09)  
  O jiné výši oddílových příspěvků (než je uvedeno výše) rozhoduje na základě žádosti člena výbor tenisového oddílu.  
                     
                     
 

Hodinové hrací poplatky na antukových dvorcích v sezoně 2022

 
                     
  den v týdnu/čas 09.00 - 14.00 14.00 - 20.00  
  všední dny, neděle, svátky 140 Kč/h. 180 Kč/h.  
  soboty 140 Kč/h. 140 Kč/h.  
                     
       
  O cenových podmínkách jiných pronájmů (např. vícehodinových) rozhoduje po dohodě výbor tenisového oddílu.  
                     

 

 


 

Způsob placení členských a oddílových příspěvků
v roce 2022

 


 Oba příspěvky (členský/spolkový/ a oddílový) se platí jednorázově bankovním převodem na

nový účet: 6120489389/0800

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení + rok narození (např. Jan Jarmar 1959). Variabilní symbol nemusí být uveden. Po ověření jeho připsání na oddílový účet bude členovi zpřístupněn rezervační systém.

Výše příspěvku je uvedena níže v další kapitole

U rezervace počítejte s prodlením cca 24 hodin, jelikož bude umožněna až po připsání a ověření platby na uvedený účet u ČS.

Za neodpracované brigády:  Ti členové, kteří v loňském roce neodpracovali předepsaný počet brigádnických hodin, jsou povinni na stejný účet zvlášť zaplatit příslušnou částku (viz přehled níže). Pokud tak neučiní do konce měsíce května 2022, bude jim přístup do rezervačního systému odpojen. 

Číslo účtu 6120489389/0800, variabilní symbol - 13, zpráva pro příjemce: jméno a příjmení + rok narození (např. Jan Jarmar 1959)

 

Výbor tenisového oddílu
Slavoj Litoměřice
 

 
 
     
   
 
 
 

 


 

Systém práce s mládeží

V tenisovém oddíle Slavoje Litoměřice jsou zřízena všechna družstva mládeže (MINITENIS, BABYTENIS, MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI, DOROST).

V sezoně 2020 mají tréninky mládeže v oddíle na starosti trenéři Hana Kabelková, Pavel Koňařík a Jiřím Šimánek. Všichni jmenovaní trenéři mají pro svou činnost v oddíle vytvořeny stejné časové a prostorové podmínky (viz Dohoda o trenérské činnosti).

Výuka tenisu probíhá formou skupinovou (zpravidla nejmladší děti), nebo formou individuální (většinou starší ročníky).

Každý z trenérů má v rámci oddílu přiděleno minimálně jedno závodní družstvo mládeže (netýká se dorostu), s kterým nejméně jednou týdně absolvuje společný „oddílový“ trénink.

Pro samotnou trenérskou výuku mají trenéři schválenou početní kvótu 5 svěřenců z každé mládežnické kategorie - MT, BT, MŽ, SŽ, DOR. Každý z trenérů může mít tedy na starosti (trénovat) celkem maximálně 25 svěřenců.

4/5 z trénovaných svěřenců musí trenér připravovat pro závodní činnost v oddíle a jen 1/5 svěřenců může být „rekreačních“ hráčů.

Trenéři si mohou neobsazená místa mezi s sebou navzájem vyměňovat (na povinnosti 4/5 kvóty pro závodní hráče to nic nemění)

Jména „závodních“ svěřenců hlásí trenéři před zahájením soutěží družstev organizačnímu pracovníkovi VTO, který je ve spolupráci s „patronátním“ trenérem dle jejich výkonnosti zařadí na soupisku smíšeného družstva oddílu.

Všichni „závodní“ svěřenci (80% mládežnické základny) musejí hrát soutěžní zápasy. Pokud zápasy neodehrají v rámci soutěží smíšených družstev, tak je musejí absolvovat na individuálních turnajích (vyjma kategorie minitenisu).

Trenéři jsou kromě přístupu k tréninkovému procesu hodnoceni také zejména podle výsledků svých svěřenců.

 

V Litoměřicích 15. 5. 2020 

Výbor tenisového oddílu

 


 

Pravidla pro trenérskou činnost v tenisovém areálu TO Slavoje z.s.

 

I.     Účelem je stanovení základních pravidel pro provádění trenérské činnosti v tenisovém areálu Slavoje Litoměřice a zamezení nekontrolovaného využívání majetku a prostředků Slavoje Litoměřice k provozování výdělečných a komerčních aktivit.


II.     Za trénování tenisu se považuje každá činnost na dvorci i mimo něj, která vykazuje znaky výuky tenisových dovedností a úderových technik s využitím tréninkových pomůcek, metod, rad a pokynů.


Za komerční tenisové trénování se v areálu Slavoje Litoměřice z. s. považuje:

a)   Každá hra na dvorci s více jak čtyřmi míči, pokud se nejedná o „oddílový“ trénink, tréninkový sparing závodních hráčů oddílu (věkových vrstevníků), či trénink členů rodiny.

b)   Každá aktivita v prostoru tenisového areálu s využitím různých tréninkových pomůcek, pokud se nejedná o „oddílový“ trénink, či trénink členů rodiny.


Trenérskou činnost v roce 2020 (i komerční) mohou v tenisovém areálu Slavoje Litoměřice vykonávat oddíloví trenéři:

1. Kteří splňují kvalifikační podmínky pro provádění trenérské činnosti stanovené VTO.
2. Kteří mají na uvedenou trenérskou činnost vystavené živnostenské oprávnění.
3. Kteří jsou držiteli certifikátu o školení první pomoci organizované ČČK Litoměřice.
4. Kteří mají s oddílem uzavřenou písemnou Dohodu o provádění trenérské činnosti.

Poznámky:
1 Pro pořádání letních tenisových škol a kurzů platí samostatná pravidla.
2 Za rodinné členy se ve smyslu těchto pravidel považují: rodiče, manželé, druh a družka, děti, vnoučata.
3 Každý trenér může v sezóně využívat maximálně tři asistenty. Asistenti musejí být členy oddílu a musejí být starší 15 let. Jména asistentů se trenérům uvedou do jejich Dohody o trenérské činnosti.
4 Početní kvóta se rozdělí do jednotlivých hracích režimů tak, aby co nejméně omezila časové a prostorové možnosti areálu k trénování dětí (jména dospělých členů trenér nahlásí VTO - do kvóty se nezapočítávají závodní hráči oddílu).

 
III.     Trenéři mohou trénovat pouze členy oddílu. Mají povoleno trénovat i po skupinkách (zejména nejmladší kategorii) a využívat k tomu různých tréninkových pomůcek a většího počtu míčů. Trénink na dvou dvorcích současně smí vést trenér pouze u mladších kategorií a pouze má-li na druhém dvorci k dispozici minimálně jednoho asistenta3 (trénink smí probíhat pouze na dvou bezprostředně sousedících dvorcích).


IV.     Komerční trénování dospělých osob je vzhledem ke kapacitním možnostem areálu omezeno. Každý z trenérů má proto VTO schválenou početní kvótu, která je uvedena v Dohodě o trenérské činnosti.

V. K trénování se přednostně využívají dvorce č. 5, 6 a 7. Na ostatních dvorcích je povoleno trénování zpravidla
a) když jsou dvorce č. 5, 6 a 7 obsazeny jinými tréninky, nebo
b) když na sousedním dvorci neprobíhá hra, nebo
c) když na sousedním dvorci probíhá také trénování.

VI.    Tréninky se při využívání areálu a dvorců řídí některými pravidly Provozního a Hracího řádu.

 

V Litoměřicích 22. 6. 2020

Výbor tenisového oddílu
 

 


 

                staňte se sponzorem klubu