AKCE & AKTUALITY

06.10.2020
Rezervace kurtů již jen přes e-RS
Od října je možná rezervace kurtů pouze přes elektronický rezervační systém.
celý text
03.08.2020
Přístřešek zpět na svém místě
Tuto sobotu jsme vrátili přístřešek na své původní místo blíže k Labi. Děkujeme všem, kteří si mákli :-)
celý text
01.08.2020
Snížení hracích poplatů
Snižujeme cenu hodinových hracích poplatků
celý text
10.06.2020
Kurty jsou v běžném režimu
V současné době jsou kurty provozovány ve standardním režimu.
celý text
07.04.2020
Jarní brigády
7.4.2020 zahajujeme přípravu tenisových kurtů
celý text
04.07.2018
Organizační
Ve dnech 9.-13.7.2018 bude z důvodu pořádání tenisového kempu omezen provoz v čase od 9:00 do 14:00 hod na dva dvorce. Děkujeme za pochopení. VTO.
celý text
07.05.2018
Výsledky mistrovských utkání
Dnes naši starší žáci smetli SK Štětí 9:0, parádní zápas. Gratulujeme !!
celý text
30.4.2018
Mistrovské útkání mladších žáků B
V neděli naši mladší žáci B získali první vítězství v mistrovském utkání proti SK Štětí v poměru 6:3. Gratulujeme !!!
celý text
10.04.2018
Vyplétání raket
Potřebujete vyplést raketu ?
celý text
28.02.2018
Turnaj mladších žáků v Ústí nad Labem
Máme tu parádní úspěch našich mladších žáků, Vojta Pokorný a Milan Kloub ovládli turnaj TK Severní Terasa v Ústí nad Labem ze dne 24.-26.2.2018. Milan Kloub ve finále porazil Vojtu Pokorného 6:1,6:3 a společně vyhráli debla. Dvě zlaté a jedna stříbrná je paráda.
celý text

 

Systém práce s mládeží

V tenisovém oddíle Slavoje Litoměřice jsou zřízena všechna družstva mládeže (MINITENIS, BABYTENIS, MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI, DOROST).

V sezoně 2020 mají tréninky mládeže v oddíle na starosti trenéři Hana Kabelková, Pavel Koňařík a Jiřím Šimánek. Všichni jmenovaní trenéři mají pro svou činnost v oddíle vytvořeny stejné časové a prostorové podmínky (viz Dohoda o trenérské činnosti).

Výuka tenisu probíhá formou skupinovou (zpravidla nejmladší děti), nebo formou individuální (většinou starší ročníky).

Každý z trenérů má v rámci oddílu přiděleno minimálně jedno závodní družstvo mládeže (netýká se dorostu), s kterým nejméně jednou týdně absolvuje společný „oddílový“ trénink.

Pro samotnou trenérskou výuku mají trenéři schválenou početní kvótu 5 svěřenců z každé mládežnické kategorie - MT, BT, MŽ, SŽ, DOR. Každý z trenérů může mít tedy na starosti (trénovat) celkem maximálně 25 svěřenců.

4/5 z trénovaných svěřenců musí trenér připravovat pro závodní činnost v oddíle a jen 1/5 svěřenců může být „rekreačních“ hráčů.

Trenéři si mohou neobsazená místa mezi s sebou navzájem vyměňovat (na povinnosti 4/5 kvóty pro závodní hráče to nic nemění)

Jména „závodních“ svěřenců hlásí trenéři před zahájením soutěží družstev organizačnímu pracovníkovi VTO, který je ve spolupráci s „patronátním“ trenérem dle jejich výkonnosti zařadí na soupisku smíšeného družstva oddílu.

Všichni „závodní“ svěřenci (80% mládežnické základny) musejí hrát soutěžní zápasy. Pokud zápasy neodehrají v rámci soutěží smíšených družstev, tak je musejí absolvovat na individuálních turnajích (vyjma kategorie minitenisu).

Trenéři jsou kromě přístupu k tréninkovému procesu hodnoceni také zejména podle výsledků svých svěřenců.

 

V Litoměřicích 15. 5. 2020 

Výbor tenisového oddílu

 


 

Pravidla pro trenérskou činnost v tenisovém areálu TO Slavoje z.s.

 

I.     Účelem je stanovení základních pravidel pro provádění trenérské činnosti v tenisovém areálu Slavoje Litoměřice a zamezení nekontrolovaného využívání majetku a prostředků Slavoje Litoměřice k provozování výdělečných a komerčních aktivit.


II.     Za trénování tenisu se považuje každá činnost na dvorci i mimo něj, která vykazuje znaky výuky tenisových dovedností a úderových technik s využitím tréninkových pomůcek, metod, rad a pokynů.


Za komerční tenisové trénování se v areálu Slavoje Litoměřice z. s. považuje:

a)   Každá hra na dvorci s více jak čtyřmi míči, pokud se nejedná o „oddílový“ trénink, tréninkový sparing závodních hráčů oddílu (věkových vrstevníků), či trénink členů rodiny.

b)   Každá aktivita v prostoru tenisového areálu s využitím různých tréninkových pomůcek, pokud se nejedná o „oddílový“ trénink, či trénink členů rodiny.


Trenérskou činnost v roce 2020 (i komerční) mohou v tenisovém areálu Slavoje Litoměřice vykonávat oddíloví trenéři:

1. Kteří splňují kvalifikační podmínky pro provádění trenérské činnosti stanovené VTO.
2. Kteří mají na uvedenou trenérskou činnost vystavené živnostenské oprávnění.
3. Kteří jsou držiteli certifikátu o školení první pomoci organizované ČČK Litoměřice.
4. Kteří mají s oddílem uzavřenou písemnou Dohodu o provádění trenérské činnosti.

Poznámky:
1 Pro pořádání letních tenisových škol a kurzů platí samostatná pravidla.
2 Za rodinné členy se ve smyslu těchto pravidel považují: rodiče, manželé, druh a družka, děti, vnoučata.
3 Každý trenér může v sezóně využívat maximálně tři asistenty. Asistenti musejí být členy oddílu a musejí být starší 15 let. Jména asistentů se trenérům uvedou do jejich Dohody o trenérské činnosti.
4 Početní kvóta se rozdělí do jednotlivých hracích režimů tak, aby co nejméně omezila časové a prostorové možnosti areálu k trénování dětí (jména dospělých členů trenér nahlásí VTO - do kvóty se nezapočítávají závodní hráči oddílu).

 
III.     Trenéři mohou trénovat pouze členy oddílu. Mají povoleno trénovat i po skupinkách (zejména nejmladší kategorii) a využívat k tomu různých tréninkových pomůcek a většího počtu míčů. Trénink na dvou dvorcích současně smí vést trenér pouze u mladších kategorií a pouze má-li na druhém dvorci k dispozici minimálně jednoho asistenta3 (trénink smí probíhat pouze na dvou bezprostředně sousedících dvorcích).


IV.     Komerční trénování dospělých osob je vzhledem ke kapacitním možnostem areálu omezeno. Každý z trenérů má proto VTO schválenou početní kvótu, která je uvedena v Dohodě o trenérské činnosti.

V. K trénování se přednostně využívají dvorce č. 5, 6 a 7. Na ostatních dvorcích je povoleno trénování zpravidla
a) když jsou dvorce č. 5, 6 a 7 obsazeny jinými tréninky, nebo
b) když na sousedním dvorci neprobíhá hra, nebo
c) když na sousedním dvorci probíhá také trénování.

VI.    Tréninky se při využívání areálu a dvorců řídí některými pravidly Provozního a Hracího řádu.

 

V Litoměřicích 22. 6. 2020

Výbor tenisového oddílu
 

 


Hrací poplatky pro členy oddílu v sezoně 2020

Kategorie celosezónní členské půlsezónní členské ranní - sezónní členské . ranní - půlsez. členské rodič. - celosez. členské
2009 a mladší 900 + 50 650 + 50 X X 700 + 100
2005 - 2008 1400 + 50 950 + 50 1000 + 50 750 + 50 1200 + 100
2001 - 2004 1700 + 50 1100 + 50 1000 + 50 750 + 50 X
2000 -1994 (studenti) 1950 + 50 1300 + 50 1200 + 50 900 + 50 X
2000 - 1955 2900 + 100 2000 + 100 1300 + 100 900 + 100 X
do roku 1954 1950 + 50 1300 + 50 1300 + 50 900 + 50 X
Sponzor (výhody sponzora) 8900 + 100 4500 + 100 X X X
             
- Členové oddílu r. 2008 a starší mají povinnost v sezoně odpracovat určený počet brigádnických hodin (více viz Pravidla brigád).
- O přijímání nových členů oddílu rozhoduje výkoný výbor Slavoje z. s. na základě návrhu výboru tenisového oddílu.
- Členové oddílu, kteří mají zaplacený půlsezonní příspěvek, mohou dvorce využít naposledy 30.6. resp. nejdříve 1. 7.
- Členové oddílu, kteří mají zaplacený ranní příspěvek, mohou využívat dvorce pouze v době snížené hodinové sazby.
- Členové "rodiče"  mohou využívat dvorce pouze ke hře se svými dětmi (přednostně v době do 17:00 h.)
- Dětem, které budou využívat společné tréninky s trenérem, se navýší sezónní příspěvek o 300 Kč.
- Členové oddílu, kteří nemohou z vážných důvodů využít některý z uvedených příspěvků, uhradí příspěvek "udržovací" (50 Kč resp. 100 Kč)

Hodinové hrací poplatky v sezoně 2020

den v týdnu/čas 9:00 - 14:00 h* po 14:00 h
ve všední dny v měsících červenci a srpnu* 120,- Kč *na hodinu 160,- Kč na hodinu
sobota, neděle, svátek 160,- Kč na hodinu 160,- Kč na hodinu

* V měsících květnu, červnu a září v čase 09.00 - 14.00 h. není hra za hodinový hrací poplatek možná (v areálu není přítomen správce).

O podmínkách jiných pronájmů (např. vícehodinových) rozhoduje výbor tenisového oddílu.

 

                staňte se sponzorem klubu