AKCE & AKTUALITY

29.04.2024
Jarní sraz tenisových veteránů
Ve středu 24.4.2024 se konal opět jarní sraz dříve narozených tenistů i funkcionářů a trenérů tenisového oddílu.
celý text
14.03.2024
Jarní brigády
Začaly jarní brigády - úpravy tenisových kurtů. Více info na tel. 724 301 950
celý text
28.08.2023
HermínaCUP 2023
V sobotu 26.8. se uskutečnil oddílový turnaj Hermína CUP 2023
celý text
25.04.2023
Setkání tenisových veteránů
Před zahájením nové tenisové sezony se na kurtech u Labe sešlo téměř 30 tenisových veteránů
celý text
13.02.2023
Jirka Šimánek vyhrál celostátní tenisový turnaj dospělých
Ve dnech 28.1.-29.1. proběhl tenisový celostátní turnaj dospělých v Praze. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů. Mnoho hráčů z Prahy, Třince, Litoměřic, ale i pár cizinců. Jirka ho jako 3. nasazený vyhrál, blahopřejeme!
celý text
10.01.2023
Tenis dětem
Zajímá Vás tenis pro děti? Nás ano, a proto se náš tenisový klub Slavoj Litoměřice nově zapojil do projektu „Tenis dětem“
celý text
02.01.2023
Oddílový turnaj v tenisu-Silvestr 2022
Na Silvestra se uskutečnil tenisový turnaj. Fotografie naleznete ve fotogalerii.
celý text
11.10.2022
Minitenisu se daří
Velký úspěch mají litoměřičtí minitenisté, kteří se poprvé v historii probojovali až na republiku.
celý text
10.04.2018
Vyplétání raket
Potřebujete vyplést raketu ?
celý text

   

ODDÍLOVÉ A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY + BRIGÁDY NA SEZÓNU 2024

Členové oddílu, kteří mají zaplacený ranní příspěvek, mohou využívat dvorce pouze v době snížené hodinové sazby.

Členové oddílu, kteří mají zaplacený půlsezónní příspěvek, mohou dvorce využít naposledy 30.6. resp. Nejdříve 1. 7.

Členové "rodiče" mohou využívat dvorce pouze ke hře se svými dětmi (přednostně v době s koncem hry v 17. 00 h.).

O jiné výši oddílových příspěvků (než je níže uvedeno) rozhoduje na základě žádosti člena výbor tenisového oddílu.

* uvedená částka platí pouze v případě, že má člen ke dni 15. 4. odpracován požadovaný počet brigádnických hodin (viz tabulka níže). V případě, že člen požadavek nesplňuje, připlatí ještě za každou neodpracovanou hodinu 200 Kč. Pokud člen odpracuje brigádnické hodiny v průběhu sezóny, odpovídající částka se mu po konci sezony vrátí. Možnost vykonání brigády až v průběhu sezóny (po 15. 4.) není z pozice člena vynutitelná a její podmínky (termín, čas) určuje výhradně správce areálu (příp. pověřený člen VTO).

Povinnost odpracovat brigádnické hodiny mají všichni členové tenisového oddílu s oddílovým příspěvkem (hracím režimem) pro antukové dvorce, kteří v průběhu roku dovrší 11 let a starší. Správce areálu může v rámci brigád úkolovat členy oddílu pouze činnostmi přiměřenými jejich věku a fyzickým schopnostem.

 

BRIGÁDY 2024

 

 

Uvedené počty brigádnických hodin se týkají členů, kteří mají schválený celodenní hrací režim. Členové s hracím režimem omezeným (např. ranním, či půlsezónním) mají počet brigádnických hodin poloviční.

Noví členové oddílu přijatí v průběhu roku mají takový počet brigádnických hodin, jaký odpovídá délce zbytku sezóny.

Brigádnickou povinnost může za člena splnit jeho rodinný příbuzný (možnost plnění brigády jinou osobou schvaluje výbor tenisového oddílu). Sponzorům povinnost odpracování brigádnických hodin odpadá.

Výše příspěvků pro jednotlivé kategorie (se splněnými brigádami) jsou uvedené v tabulce. Členové hradí částku za hrací režim, který jim byl schválený v předchozí sezoně. Změnu hracího režimu schvaluje na základě žádosti člena VTO.

 

PLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Platbu příspěvků (obou najednou) provádějte bankovním převodem na účet

č.ú. 6120489389/0800.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a rok narození člena (příklad: Josef Novák 1956). V případě nejasností volejte 724 301 950 (Mgr. Miloš Koňařík), nebo 602 785 548 (Ing. Petra Čapková).

 

VTO

Dokument ke stažení v pdf

 

HODINOVÉ POPLATKY - ANTUKOVÉ DVORCE

O ceně jednorázového vícehodinového pronájmu rozhoduje VTO.

 


 

Pravidla pro přijímání nových členů do tenisového oddílu

Slavoje Litoměřice z. s.

 

Přijímání nových členů v kategorii mládeže (5 - 17 let)

Přijímání nových členů oddílu se v mládežnické kategorii uskutečňuje převážně za účelem doplňování soutěžní mládežnické základny, tzn. pro následnou přípravu dětí na reprezentaci oddílu v týmových a individuálních soutěžích*.

Pokud má některý z trenérů v dané věkové kategorii volnou kapacitu (nenaplněnou početní kvótu) a vysloví  souhlas, lze nového mládežnického člena přijmout za těchto podmínek:

Věk 5 - 6 let - zájemce by se měl projevovat dobrými pohybovými dispozicemi (koordinace) a mít dostatečný zájem o hru. V této nevyprofilované kategorii smí trenér vést 50% svěřenců v rekreační základně.

Věk 6 až 8 let - zájemce o členství musí být pilný, soustředěný a ukázněný. V této kategorii a všech následujících může mít trenér v rekreační základně už pouze 20% dětí.

Věk 8 až 10 let - zájemce o členství musí disponovat vyšší úrovní pohybových schopností, musí být disciplinovaný a cílevědomý (motivace). Musí rychle zvládat základy pohybu a orientace po dvorci.  

Věk 10 až 14 let – zájemce o členství v tomto věku by měl mít herní zkušenosti z jiného tenisového oddílu, protože podmínkou přijetí je stejná úroveň s oddílovým závodním hráčem stejného věku (povinnost absolvování modelového utkání).   

Věk 14 až 17 let – v této kategorii musí zájemce o členství doložit závodní zkušenosti (soutěžní výsledky) a v talentové zkoušce (modelové utkání) prokázat srovnatelnou výkonnost se stejně starým závodním hráčem oddílu.

 

Mládež do 18 let lze přijímat i do nesoutěžní (rekreační) základny oddílu. V případě zájmu o celodenní hrací režim musí být takový člen v evidenci u některého ze smluvních trenérů* (trenér jich smí mít v rámci své početní kvóty max. 20% - v kategorii do 6 let 50%). Tito členové nemohou využívat přednost rezervace dvorce před dospělými jako ostatní mládežníci a dosažením plnoletosti jim nemusí být prodloužen celodenní hrací režim na antukových dvorcích.

 

Přestupy ze soutěžní základny do nesoutěžní, a naopak lze provádět pouze v případě volných trenérských kapacit v dané kategorii a pouze se souhlasem VTO (na základě žádosti).

 

Přijímání nových členů v kategorii dospělých (18 let a více)

Přijímání dospělých do soutěžní základny oddílu se řídí podobným pravidlem jako u mládeže v kategorii 14-17 let s tím, že hráč musí být VTO zároveň vyhodnocen jako perspektivní.

Přijímání dospělých do rekreační základny oddílu se provádí pouze tehdy, když některý z jeho stávajících ukončí členství, nebo se herně aktivní člen stane členem herně neaktivním (trvale). Potom se může do rekreační základny přijmout člen nový, kterému je zpravidla přidělen hrací režim, jaký měl člen, kterého nahradil. Při posuzování zájemců o členství do této základny se přihlíží na jejich dosavadní vztah k oddílu (např.: co a v jaké míře pro oddíl v minulosti vykonali).      

 

* Každý mládežnický člen musí procházet evidencí a tréninkovým procesem u některého ze smluvních trenérů. Výjimku lze udělit dětem a blízkým příbuzným současných či bývalých závodních hráčů oddílu v kategorii dospělých.

                                                                                              

 

 

 

 

                   staňte se sponzorem klubu