AKCE & AKTUALITY

29.04.2024
Jarní sraz tenisových veteránů
Ve středu 24.4.2024 se konal opět jarní sraz dříve narozených tenistů i funkcionářů a trenérů tenisového oddílu.
celý text
14.03.2024
Jarní brigády
Začaly jarní brigády - úpravy tenisových kurtů. Více info na tel. 724 301 950
celý text
28.08.2023
HermínaCUP 2023
V sobotu 26.8. se uskutečnil oddílový turnaj Hermína CUP 2023
celý text
25.04.2023
Setkání tenisových veteránů
Před zahájením nové tenisové sezony se na kurtech u Labe sešlo téměř 30 tenisových veteránů
celý text
13.02.2023
Jirka Šimánek vyhrál celostátní tenisový turnaj dospělých
Ve dnech 28.1.-29.1. proběhl tenisový celostátní turnaj dospělých v Praze. Turnaje se zúčastnilo 17 hráčů. Mnoho hráčů z Prahy, Třince, Litoměřic, ale i pár cizinců. Jirka ho jako 3. nasazený vyhrál, blahopřejeme!
celý text
10.01.2023
Tenis dětem
Zajímá Vás tenis pro děti? Nás ano, a proto se náš tenisový klub Slavoj Litoměřice nově zapojil do projektu „Tenis dětem“
celý text
02.01.2023
Oddílový turnaj v tenisu-Silvestr 2022
Na Silvestra se uskutečnil tenisový turnaj. Fotografie naleznete ve fotogalerii.
celý text
11.10.2022
Minitenisu se daří
Velký úspěch mají litoměřičtí minitenisté, kteří se poprvé v historii probojovali až na republiku.
celý text
10.04.2018
Vyplétání raket
Potřebujete vyplést raketu ?
celý text

 

PRAVIDLA PROVOZNÍHO ŘÁDU

areálu tenisového oddílu Slavoje Litoměřice z. s.

 

 1. V době nepřítomnosti správce mohou do areálu vstupovat pouze členové oddílu, popř. jejich rodinní příbuzní se zaplacenou hrou (modré kurty). Při příchodu do areálu a odchodu z něj jsou povinni zavírat vstupní branku, aby se do areálu nedostaly jiné osoby.
 1. Návštěvníci, kteří nejsou členy oddílu, ani jejich rodinnými příbuznými se zaplacenou hrou na modrých kurtech, smějí v době nepřítomnosti správce do areálu vstoupit pouze po předchozí telefonické dohodě.
 1. Každý návštěvník je povinen zachovávat v areálu klid, nehlučet a vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo rušit hru na dvorcích.
 1. Každý návštěvník je povinen ve všech prostorách areálu udržovat pořádek a čistotu.
 1. Jízdní kola a jiné prostředky jsou návštěvníci povinni umisťovat do zřízených stojanů.
 1. Malé motocykly (mopedy) je povoleno parkovat na určeném místě (za vstupní brankou).
 1. V areálu je zakázáno parkovat dvoustopá motorová vozidla (výjimky povoluje správce areálu nebo pověřená osoba za podmínek stanovených výborem tenisového oddílu).
 1. Každý návštěvník je povinen se v areálu chovat tak, aby nezpůsobil škodu na majetku Slavoje Litoměřice, z. s., popř. škodu na majetku jiné právnické či fyzické osoby.
 1. V případě krátkodobého pronájmu celého areálu, odpovídá za dodržování provozního řádu fyzická osoba, která akci organizuje.
 1. Bez souhlasu výboru tenisového oddílu je zakázáno v areálu ukládat, zabudovávat či jinak umisťovat různá soukromá zařízení a vybavení.
 1. V prostoru hracích ploch a v jejich nejbližším okolí je zakázáno umisťovat věci a předměty, které se nevyužívají ani ke hře, ani k údržbě hracích ploch, nebo mohou hráčům způsobit poranění (např. různé skleněné obaly).
 1. Vstup se se psy, či jinými domácími zvířaty je do areálu povolen pouze za předpokladu, že budou po celou dobu jejich přítomnosti v areálu uvázáni a drženi na vodítku.
 1. V celém areálu tenisového oddílu je zakázáno kouřit.
 1. Správce je oprávněn ukončit hru, popř. celou akci a následně z areálu vykázat návštěvníky, kteří závažně porušili nebo i přes opakovaná upozornění nadále porušují PROVOZNÍ či HRACÍ ŘÁD.
 1. V případě nezpůsobilosti hracích ploch antukových dvorců je správce oprávněn hru ukončit a následné (po konzultaci s předsedou TO) další rezervace zrušit či zablokovat. 

 

Opakované porušování pravidel PROVOZNÍHO ŘÁDU členem tenisového oddílu je posuzováno jako porušování stanov SLAVOJE Litoměřice, z.s.                                              

 

 

PRAVIDLA HRACÍHO ŘÁDU 

 

A. REZERVACE A OBSAZOVÁNÍ DVORCŮ č. 1. - 4

 1. K označení rezervace a obsazení těchto dvorců členové se zaplaceným hracím poplatkem využívají elektronický rezervační systém „ROGER“ (u hostů a členů s udržovacím příspěvkem rezervaci provádí správce).   
 1. V pracovních dnech má mládež právo přednostního využívání dvorců do 17.00 h. 
 1. Přednostně se rezervují a obsazují dvorce, na kterých aktuálně neprobíhá žádná hra či trénink. 
 1. Ke hře na dvorci smí zájemce nastoupit až po uhrazení hracího poplatku (oddílového příspěvku).
 1. Hra musí být zahájena nejpozději do 5 minut od začátku rezervovaného časového úseku (u čtyřhry musejí být přítomní alespoň 3 hráči).
 1. Doba určená k využití dvorce (běžná hrací doba) činí u dvouhry 60 minut a u čtyřhry 90 minut. Pokud chtějí hráči po uplynutí této doby využít dvorec i dál, lze tak učinit ústní žádostí ke správci (nejdříve však 5 minut před koncem své původní rezervace).    
 1. V případě, že na všech dvorcích chtějí hráči ve hře pokračovat i po uplynutí vymezené hrací doby, uvolní dvorec pro další zájemce zpravidla ti hráči, kteří:
 1. jsou na dvorci nejdéle, nebo
 2. mají součet příspěvků nejnižší.
 1. Při hře na dvorci je povoleno používat maximálně čtyři míče.[1]
 1. Při hře na dvorci smějí být maximálně čtyři účastníci.[2]
 1. Na dodržování pravidel Hracího řádu dohlíží správce areálu popř. pověřený člen VTO.

 

B. REZERVACE A OBSAZOVÁNÍ DVORCE  č. 7

Tento dvorec slouží přednostně dětem a mládeži (při využívání jsou na něm upřednostňovány rezervace pro tréninkové jednotky s mládežnickými členy). Jeho obsazování dospělými je možné až tehdy, pokud jsou dvorce č. 1 – 4 obsazeny (platí i pro hru rodičů s dětmi)[3].

 

C. REZERVACE A OBSAZOVÁNÍ DVORCŮ  č.  5 a 6

Tyto dvorce slouží přednostně pro tréninky mládeže se zaplaceným příslušným hracím poplatkem. Pro další využití se používá elektronický rezervační systém (též přes osobu správce).

 

D. Úprava  DVORCŮ č. 1- 4 a 7 Před zahájením hry

 1. Základní úpravu dvorců na začátku každého dne provede správce popř. pověřený pracovník tak, aby byly dostatečně připraveny k celodennímu využití.
 1. Před zahájením každé jednotlivé hry jsou hráči povinni dvorec upravit (např. pokropením). Kropení jsou povinni provádět v případě potřeby i v průběhu hry. Při této činnosti je nutné se řídit doporučeními a pokyny správce areálu nebo pověřeného pracovníka.
 1. Správce nebo pověřený pracovník má povinnost kontrolovat kvalitu provedení úpravy dvorce před zahájením hry (v případě zjištěných nedostatků má právo nařídit dodatečnou úpravu).
 1. Nečlenům (hostům) a sponzorům může dvorec připravit správce nebo pověřený pracovník.

 

E. Úprava  DVORCŮ č. 5 a 6 Před zahájením hry

Úpravu dvorců na začátku každé hry se řídí pokyny správce areálu. 

 

F. Úprava  DVORCŮ č. 1- 4 a 7 PO UKONČENÍ  HRY

Po ukončení hry jsou hráči povinni:

 1. Urovnat a vyrovnat plochu dvorce dřevěnými hrably.
 2. Zamést plochu dvorce včetně výběhů (až k hranici dvorce sousedního).
 3. Zamést košťátkem všechny plastové lajny (i lajny pro čtyřhru).

 

Úprava dvorce po odehrané hře musí být hotová k začátku nejbližší rezervace. Správce nebo pověřený pracovník má povinnost kontrolovat kvalitu provedení úpravy dvorce po ukončení hry (v případě zjištěných nedostatků má právo nařídit dodatečnou úpravu).

V případě nepříznivého počasí (např. deště) je správce areálu (pověřená osoba) oprávněn hru na dvorcích přerušit (ukončit) a nařídit jejich okamžitou úpravu.

 

G. ÚPRAVA DVORCŮ č. 5 a 6 PO UKONČENÍ  HRY

Po ukončení hry jsou hráči povinni zamést plochu dvorce speciální „síťovačkou“ určenou na tento druh povrchu (včetně výběhů až k hranici dvorce).

 

H. CHOVÁNÍ NA DVORCI, OBLEČENÍ A OBUV

 1. Chování hráčů na dvorci musí být tiché, klidné a korektní. Hráči musí prokazovat patřičnou úctu k protihráči i spoluhráčům a za všech okolností jednat v duchu      fair-play. Účastníci hry jsou povinni se vyvarovat jakýchkoliv projevů nesportovního chování.

Za nevhodné a nesportovní chování se považuje například:

 • Jakékoliv hlasité projevy účastníků hry (hekání, nářky, povzdechy apod.).
 • Každé neslušné vyjadřování a gesta (nadávky, urážky, posunky apod.).
 • Ničení rakety nebo výstroje (házení raketou, kopání do rakety, apod.).
 1. Účastníci hry jsou povinni být oblečení v kompletním sportovním oděvu a používat vhodnou (nejlépe tenisovou) obuv. Na dvorce č. 6 a 7 musejí mít boty zcela čistou podrážku.

    Je zakázáno hrát ve spodním prádle, plavkách, nebo jenom v kraťasech (do půli těla)

Při nedodržení pravidel Hracího řádu nečlenem oddílu je správce (pověřený pracovník) oprávněn hru dotyčného ukončit (bez vrácení hracího poplatku).

 

[1] Větší počet míčů může být použít pouze při oddílových a komerčních trénincích bez ohledu na dvorec, nebo trénincích dětí s příbuznými (viz pravidla trénování v TO Slavoj Litoměřice).

[2]Výjimku mají oddílové a komerční tréninky.

[3] Pravidlo neplatí pro tréninky závodních hráčů.

                   staňte se sponzorem klubu